Khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động:

  • Giao thông vận tải/ Bệnh viện Tràng an/ Bệnh viện Bạch mai
  • Nhân viên công ty sẽ hướng dẫn người lao động đi khám sức khỏe.

Khám sức khỏe đi xuất khẩu lao động