Đại học Cao Uyển – Du học Đài loan

ĐẠI HỌC CAO UYỂN Kao Yuan University KAO YUAN UNIVERSITY – Trường đại học duy nhất tại HV Kaosiung Địa chỉ: No. 1821, Jhongshan Rd., Lujhu Dist, Kaohsiung City 82151, Taiwan (R.O.C) Tel: 886 – 7 – 6077777 Website: http://www.kyu.edu.tw/kyunew3/allkyu.html Đại học Cao Uyển có vị trí khá đẹp tại Cao Hùng – Đài  Loan; được thành lập … Đọc tiếp Đại học Cao Uyển – Du học Đài loan