6 tháng đầu năm 2012.Tạo Việc làm cho hơn 735.000 người

Ngày 19- 6, Bộ LĐ-TB-XH đã tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2012

Theo đó, từ đầu năm đến nay đã tạo việc làm cho khoảng 734.000 lao động (trong đó, tạo việc làm trong nước cho khoảng 695.000 người; xuất khẩu lao động (XKLĐ) là 39.000 người). Ngành LĐ-TB-XH cũng tuyển dạy nghề khoảng 525.000 người; thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên cho khoảng hơn 2 triệu người. Cũng theo Bộ LĐ-TB-XH, so với cùng kỳ năm 2011, tranh chấp lao động, đình công giảm hơn (170 cuộc so với 179 cuộc).

Rate this post