Cảnh cáo 5 doanh nghiệp xuất khẩu lao động

(Thanh tra) – Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) vừa có quyết định xử phạt cảnh cáo 5 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
5 doanh nghiệp bị xử phạt gồm: Công ty Cổ phần Xuất khẩu lao động và dịch vụ thương mại Biển Đông – ESTRALA JSC; Tổng Công ty Khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh – MITRACP; Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Chấn Hưng – POLIMEX; Công ty Xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải – TRACIMEXCO; Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất thương mại và xuất khẩu lao động – VINAHANDCOOP. Cả 5 doanh nghiệp đều có hoạt động đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan. 5 doanh nghiệp trên không báo cáo đột xuất về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trước đó, vào ngày 15/2, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có Công văn số 341/LĐTBXH-QLLĐNN yêu cầu các doanh nghiệp chấn chỉnh công tác đưa lao động đi làm việc ở Đài Loan và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 1/3/2012. Tiếp theo, ngày 14/3, Cục Quản lý lao động ngoài nước có Công văn số 320/QLLĐNN-QLLĐ về việc đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện báo cáo theo yêu cầu của công văn trên. Tuy nhiên, cho đến nay 5 doanh nghiệp nêu trên vẫn không thực hiện báo cáo theo quy định.

H.Yến(Bao Thanh tra)

Rate this post