ĐÀI LOAN TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN TỪ 1/1/2021

BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 1 THÁNG 1 NĂM 2021
LƯƠNG CƠ BẢN LÀ 24.000 ĐÀI TỆ/THÁNG
LƯƠNG GIỜ LÀ 160 ĐÀI TỆ/GIỜ

Cuộc họp đánh giá quý 3 của Ủy ban Đánh giá Tiền lương Cơ bản được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng hôm nay (18) và cuộc họp đã đi đến kết luận vào khoảng 2 giờ 30 chiều. Mức lương cơ bản sẽ được nâng từ mức 158 Đài tệ/giờ hiện tại lên 160 Đài tệ/giờ, tăng 1,26% và lương tháng sẽ được tăng từ 23,800 Đài tệ lên 24.000 Đài tệ, điều chỉnh 0,84%, đây là mức điều chỉnh thấp nhất từ ​​trước đến nay của chính phủ Đài Loan.

Kể từ nhiệm kỳ đầu tiên, chính phủ dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Thái Anh Văn đã tăng lương cơ bản qua từng năm, ngay cả trong tình hình quốc tế như chiến tranh thương mại Mỹ – Trung và sự biến động của tỷ giá đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ vẫn duy trì mức tăng hàng năm. Lần này gặp phải sự lây lan của dịch bệnh toàn cầu, chính phủ vẫn Tăng lương cơ bản cho lao động.

Bắt đầu từ năm 2016, lương cơ bản của chính quyền Đài Loan đã tăng lên hàng năm, và mức lương cơ bản đã được tăng từ 20.008 Đài tệ (thời điểm thực hiện 2015) lên 23.800Đài tệ (thời điểm thực hiện 2019) và 126 Đài tệ (thời điểm thực hiện 2016). Lên mức 158 Đài tệ (thời gian thực hiện 2019); ủy ban xét duyệt lương cơ bản hôm nay đã quyết định tăng lương cơ bản lần thứ năm.

Rate this post