Lào Cai: Hỗ trợ huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động

(ĐCSVN) – Nhằm góp phần thực hiện thành công “Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2015” của Chính phủ, đến năm 2015 tỉnh Lào Cai phấn đấu đưa trên 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh: Để thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của Đảng, Nhà nước ta đến người lao động; giúp người lao động nhận thức đầy đủ và tích cực tham gia xuất khẩu lao động; qua đó tạo việc làm, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững, đồng thời đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động ở mỗi địa phương, tỉnh Lào Cai đã đặt mục tiêu giai đoạn 2012- 2015, phấn đấu đưa khoảng 2.500 lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 1.500 lao động thuộc các huyện nghèo; 370 lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng và 630 lao động khác ở các địa phương không thuộc huyện nghèo.

Người lao động có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai có nguyện vọng và đủ điều kiện tham gia xuất khẩu lao động đều được hỗ trợ học phí học nghề, ngoại ngữ, giáo dục định hướng. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đã quy định một số chính sách cụ thể đối với các đối tượng thuộc 3 huyện nghèo Bắc Hà, Mường Khương, Si Ma Cai: đối với người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng được hỗ trợ toàn bộ tiền học phí, tài liệu học tập, tiền ăn, sinh hoạt phí tiền tàu xe và trang cấp ban đầu cho các đối tượng tham gia khóa học nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động; hỗ trợ 100% phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức, tiền ăn nghỉ, tàu xe, chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu, visa và lý lịch tư pháp; được vay vốn với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng chính sách xã hội áp dụng cho đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động…

Đối với các huyện còn lại không thuộc huyện nghèo: Lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn, chi phí học ngoại ngữ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học. Hỗ trợ chi phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài 532 nghìn đồng/người/khóa. Hỗ trợ tiền ăn 15 nghìn đồng/người/ngày trong thời gian theo học. Ngoài ra còn hỗ trợ tiền đi lại, chi phí làm thủ tục trước khi đi xuất khẩu và được ưu tiên vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Bên cạnh đó, tỉnh Lào Cai sẽ đẩy mạnh hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động đã hoàn thành hợp đồng lao động trở về nước nhằm tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm phù hợp với ngành nghề, kinh nghiệm đã học hỏi và tích lũy được trong thời gian làm việc ở nước ngoài; hướng dẫn người lao động và gia đình sử dụng hiệu quả nguồn thu từ xuất khẩu lao động.

Nguyễn Thị Hồng Minh (CTV)

Rate this post