Lương cơ bản Đài Loan 2023: áp dụng từ 1/1/2023

Lương cơ bản Đài Loan 2023 được Phòng quản lý lao động Văn Phòng Kinh Tế và Văn Hóa Việt Nam tại Đài Bắc thông báo ngày 06/12/2022 với nội dung như sau: 

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 01/01/2023: 

Điều chỉnh tăng lương cơ bản Đài Loan 2023 từ 25.250 đài tệ lên thành 26.400 đài tệ/tháng. 

Trong thông báo cũng nêu rõ: Các công ty môi giới và chủ sử dụng lao động trong các ngành sản xuất, xây dựng, thuyền viên, hộ lý, phiên dịch…. cần phải điều chỉnh các nội dung sau trong hợp đồng lao động, giấy ủy quyền, thư yêu cầu và hợp đồng cung ứng lao động cũng như các giấy tờ cần ký với công ty môi giới với nội dung cụ thể như sau: 

  • Lương cơ bản: không được thấp hơn 26.400 đài tệ/tháng 
  • Bảo hiểm y tế người lao động tự chi trả là 409 đài tệ/tháng 
  • Bảo hiểu lao động người lao động tự chi trả là 409 đài tệ/tháng 

Tuyển số lượng lớn kỹ sư xây dựng Đài LoanXEM TẠI ĐÂY

Thông báo tăng lương cơ bản Đài Loan từ VP KT VH Đài Bắc

Liên hệ ngay Hotline 0912 171 090 để tìm hiểu nhiều hơn chế độ cho người lao động làm việc tại Đài Loan 

Rate this post