Lương giúp việc Đài Loan 2022: điều chỉnh tăng từ 10/8

Tăng lương cơ bản Đài Loan 2022: Theo Money News, ngày 10/08/2022, Hội đồng quản lý Quỹ ổn định việc làm Đài Loan đã thông qua phương án điều chỉnh tiền lương do Bộ Lao động đề xuất. Phương án này được đưa ra nhằm thu hút người lao động nước ngoài đến Đài Loan làm việc. Cụ thể: 

Tăng lương giúp việc Đài Loan 2022
Tăng lương giúp việc Đài Loan 2022

Tăng lương giúp việc Đài Loan 2022: 

Mức lương hàng tháng của lao động giúp việc gia đình Đài Loan 2022 tăng từ 17.000 NDT lên 20.000 NDT

Quyết định này được Bộ lao động Đài Loan thông báo sẽ áp dụng đối với lao động nhập cư trong nước mới được tuyển dụng; hoặc thuê lại (đối tượng gia hạn thêm hợp đồng). Bên cạnh đó, những chủ sử dụng lao động có thu nhập thấp sẽ được trợ cấp 3000 NDT/tháng. 

Những người sử dụng lao động có thu nhập trung bình: khi thuê lao động nhập cư (giúp việc gia đình) sẽ được trợ cấp. Tối đa là 03 năm. Những người sử dụng lao động phổ thông khác sẽ được trợ cấp 1500NDT/tháng trước cuối năm nay và thời gian trợ cấp tối đa là 04 tháng. 

Tuyển 500 lao động xây dựng Sân bay Đào Viên – Đài Bắc 21-23/8/2022 XEM TẠI ĐÂY

Kế hoạch tăng lương giúp việc Đài Loan 2022 được đề xuất tại cuộc họp 7/7: 

Bộ Lao động Đài Loan cho biết: Ủy ban Quản lý Quỹ Bảo đảm việc làm đã quyết định tại một cuộc họp 7/7/2022, yêu cầu Bộ lao động đề xuất kế hoạch tăng lương cho lao động giúp việc gia đình nhập cư và các biện pháp trợ cấp tiền lương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

Cụ thể: người lao động làm việc cho 1 chủ sử dụng trong 3 năm, chủ quản nên tăng lương từ 1000 NDT/tháng (mỗi tháng nhận 21.000NDT). Nếu người lao động gắn bó với 1 chủ 06 năm, chủ quản nên tăng 1000NDT/tháng cho người lao động (mỗi tháng nhận 22.000NDT),  quyết định này sẽ được thực hiện từ 10/8/2022. 

Đối với lao động giúp việc vẫn còn thời hạn hợp đồng thì tiền lương vẫn giữ như cũ. Tuy  nhiên, nếu chủ sử dụng đồng ý điều chỉnh tiền lương trước thì có thể thay đổi hợp đồng lao động thành mức lương mới và các điều khoản trợ cấp sẽ được áp dụng cùng nhau. 

Tăng lương giúp việc Đài Loan 2022

Đài Loan có 687.000 lao động nhập cư tính đến tháng 6/2022: 

Theo thống kê của Bộ lao động, tính đến cuối tháng 6/2022 có 687.000 lao động nhập cư vào Đài Loan. Trong đó có  239.000 người Việt Nam, 238.000 người Indonesia, 145.000 người Philippines và 60.000 người Thái Lan.

Lao động giúp việc gia đình có 201.000 người. Bao gồm 160.000 ở Indonesia, 24.000 ở Philippines và 16.000 ở Việt Nam.

Kế hoạch điều chỉnh tiền lương của Bộ Lao động đã tính đến cơ cấu tiền lương hợp lý của người lao động nhập cư và gánh nặng kinh tế của người sử dụng lao động. lao động nhập cư trong nước.

4/5 - (2 bình chọn)