Người canh cửa

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phải quyết liệt công tác quản lý lao động nước ngoài, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.

Đây là biện pháp tuy muộn nhưng cần thiết triển khai nhanh, để chấn chỉnh những vi phạm trong sử dụng LĐNN thời gian qua.

Xem xét nghiêm túc về vấn đề này, sẽ thấy lỗi tự ta mà ra. Có ý kiến đổ cho nhà thầu, họ viện  nhiều lý do khác nhau để đưa LĐ của họ sang. Nhưng lạ thiệt, mình là chủ đầu tư, tại sao lại để cho họ ép về việc sử dụng lao động.

Nếu như các chủ đầu tư trong nước bắt buộc nhà thầu nước ngoài thực hiện đầy đủ các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý LĐNN thì họ sẽ không có cửa để làm sai. Nếu có vi phạm thì cũng sẽ phát hiện và xử lý kịp thời thì sẽ không có hậu quả về LĐNN làm việc trái phép như hiện nay.

Hiệp hội DN vừa và nhỏ VN thống kê, có hơn 60% số DN giảm doanh số phải cắt giảm LĐ. Một thống kê khác, 7 tháng đầu năm nay, tỉ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi ước tính 3,9%, trong đó thành thị chiếm 2,15%, nông thôn chiếm 4,6%, cao hơn nhiều so với năm 2010.

Trong tình hình khó khăn hiện nay, nguy cơ sẽ có nhiều DN tiếp tục thu hẹp sản xuất. LĐ mất việc làm sẽ tăng cao.

Trước tình hình này, càng không thể để cho nhà thầu nước ngoài khai thác thị trường của VN để nhập khẩu LĐ của họ. Và người “canh cửa” chuyện này trước hết là các chủ đầu tư.

Rate this post