99 sáng kiến làm lợi hơn 23 tỉ đồng

CÔNG TY VINAINCOMEX là thành viên của Tổng Công ty VINAINCON
Hằng năm, phong trào sáng kiến, LĐ sáng tạo thường xuyên được TCty CP Xây dựng công nghiệp VN và CĐ TCty phát động trong CNVCLĐ.
Theo đó, các đơn vị đăng ký các công trình thi đua, chất lượng cao và gắn biển chào mừng các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn… Kết quả, trong những năm qua, toàn TCty đã có 99 sáng kiến làm lợi 23 tỉ 861 triệu đồng, số tiền thưởng 662 triệu đồng. Từ 2011-2016, các cấp CĐ TCty phối hợp với chuyên môn phát động và tổ chức phong trào “Thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giữ vững thương hiệu sản phẩm Vinaincon”…
T.H, laodong.com.vnXuất khẩu lao động – xuất khẩu lao động ĐÀI LOAN – NHẬT BẢN; XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN – NHẬT BẢNXuất khẩu lao động – xuất khẩu lao động ĐÀI LOAN – NHẬT BẢN; XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN – NHẬT BẢN

Xuất khẩu lao động – xuất khẩu lao động ĐÀI LOAN – NHẬT BẢN; XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN – NHẬT BẢN

Xuất khẩu lao động – xuất khẩu lao động ĐÀI LOAN – NHẬT BẢN; XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐÀI LOAN – NHẬT BẢN

Rate this post