XKLD NHẬT BẢN -09 NAM TTS CƠ KHÍ BẢO DƯỠNG Ô TÔ 16.09.2020

  Công ty CP XNK & Hợp tác QT Việt Nam – Vinaeximco.,JSC tiếp tục tìm những cơ hội mới, cải thiện đời sống cho người lao động Việt Nam sau dịch.  VINAEXIMCO THÔNG BÁO TUYỂN 09 TTS CƠ KHÍ Ô TÔ 16.09.2020 – XKLD NHAT BAN:  Xem thông tin chính thức của Vinaeximco tại website … Đọc tiếp XKLD NHẬT BẢN -09 NAM TTS CƠ KHÍ BẢO DƯỠNG Ô TÔ 16.09.2020