H/a tuyển đợt 5: Sân bay Đào Viên Đài Loan T10/2022

Sân bay Đào Viên Đài Loan

Cùng nhìn lại ngày tuyển dụng với 495 ứng viên ứng tuyển Sân bay Đào Viên TD đợt 5

Diễn ra từ ngày 30/10 đến -01/11/2022 – Đợt tuyển dụng lần này đã có gần 500 ứng viên tham gia thi tuyển. Dù đã tổ chức 4 lần nhưng độ HOT của đơn hàng này vẫn chưa hề giảm sút.
Tham gia thi tuyển đơn Sân bay Đào Viên Đài Loan, tất cả các ứng viên được đại diện phía chủ thầu SAMSUNG giới thiệu rõ về công trình, công việc, chế độ đãi ngộ người lao động được hưởng khi trở thành thành viên của tập đoàn.
Cảm ơn các anh em đã đến với ngày tuyển dụng!
Xem thêm thông tin tuyển dụng của đơn hàng nàyXEM TẠI ĐÂY

CEMA – WUPANG phối hợp tổ chức chương trình này!

CEMA tuyển dụng sân bay Đào Viên đợt 5
CEMA tuyển dụng sân bay Đào Viên đợt 5
CEMA tuyển dụng sân bay Đào Viên đợt 5
CEMA tuyển dụng sân bay Đào Viên đợt 5
CEMA tuyển dụng sân bay Đào Viên đợt 5
CEMA tuyển dụng sân bay Đào Viên đợt 5
CEMA tuyển dụng sân bay Đào Viên đợt 5
CEMA tuyển dụng sân bay Đào Viên đợt 5
CEMA tuyển dụng sân bay Đào Viên đợt 5
Tuyển sân bay đào viên đợt 5
 

 

 Liên hệ với chúng tôi: 

Rate this post