Hình ảnh tuyển TT: xây dựng Sân bay Đào Viên 21-23/8/2022

Công trình Sân bay Đào Viên Đài Loan  (Chủ thầu Vinh Công) đã tuyển dụng thành công hơn 600 nhân công trong 3 ngày 21-23/8/2022. Cảm ơn các Quý khách hàng, Quý đối tác đã tin tưởng, ủng hộ Cema để có sự thành công tuyệt vời này! 

Một số hình ảnh tại các buổi tuyển trực tiếp: 

  • Địa điểm tuyển: Trung tâm đào tạo Cema. Tầng 5 – Trường cao đẳng cơ điện Hà Nội. Số 9 M5 TT6 Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
  • Số lượng ứng viên tham dự:  945 ứng viên
  • Trúng tuyển: 610 ứng viên 
Chủ thầu cho các ứng viên xem hình ảnh thực tế tại công trường Sân bay Đào Viên
Chủ thầu cho các ứng viên xem hình ảnh thực tế tại công trường Sân bay Đào Viên
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp  21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp  21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022
Hình ảnh tuyển trực tiếp Sân bay Đào Viên Đài Loanm 21-23/08/2022

Thông tin chi tiết bảng công việc đơn sân bay Đào Viên XEM TẠI ĐÂY

3/5 - (1 bình chọn)