TIN TỨC LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2011

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7/2011 là 8.026 người.

Trong đó Đài Loan 2.992 người;
Hàn Quốc 2.355 người;
Nhật Bản 694 người;
Malaysia 812 người;
Lào 298 người;
UAE 91 ngườ;
Ả rập Xê út 211 người;
Macao 89 người;
Campuchia 167 người
Israel 156 người
Algeria 117 người
Các thị trường khác là 44 người.

Như vậy, tổng số lao động đưa đi trong 7 tháng đầu năm 2011 là 54.352 người. Trong đó

Thị trường Đài Loan 20.504 lao động;
Hàn Quốc 13.541 lao động;
Malaysia 5.886 lao động;
Nhật Bản 3.527 lao động;
Ả rập Xê út 2.627 lao động;
Lào 2.460 lao động;
Campuchia 1.561 lao động;
Macao 1.189 lao động;
UAE 805 lao động;
Cộng hòa Síp 398 lao động;
Israel 185 lao động;
Algeria 173 lao động
Các thị trường khác 1.496 lao động.


Nguồn: Xuat khau lao dong

Rate this post