HA tuyển đợt 4: Sân bay Đào Viên 24-26/9/2022

Đợt tuyển thứ 4: Tuyển hơn 300 nhân lực xây dựng cho sân bay Đào Viên – Đài Bắc – Đài Loan đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Đã có 408/539 ứng viên trúng tuyển. Cảm ơn Quý khách hàng cùng các Quý đối tác đã đồng hành cùng CEMA trong suốt 4 đợt tuyển dụng vừa qua. 

Thông tin chi tiết đơn hàng: XEM TẠI ĐÂY

Hình ảnh tuyển đợt 3: https://hoptacquocte.com/tin-tuc/hinh-anh-tuyen-tt-xay-dung-san-bay-dao-vien-21-23-8-2022.html

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY TUYỂN TRỰC TIẾP: SÂN BAY ĐÀO VIÊN ĐÀI BẮC 

Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Tuyển xây dựng Sân bay Đào Viên Đài Bắc đợt 4/2022
Rate this post